Zvuková meditace s Janou Merhautovou a Jaroslavem Procházkou v úterý 12. června 2018 od 20 hod

Zveme vás na další hlubinnou zvukovou meditaci. O co se jedná? Hlubinná meditace je meditace za zvuku léčivých nástrojů. Meditací vás provedou zvuky na škále od jemných, které „pohladí“ vaši duši až po dynamické. Ty mohou zarezonovat a začít uvolňovat napětí, jež zůstává našemu vědomí skryto. O to hlubší výsledné uvolnění může být.

Vstupné: 100 Kč (platba na místě)
Rezervace: Adéla Procházková, adela@amidacentrum.cz, 605 188 065

Na všechny z vás se těší Jarda, Jana a Adéla

Napsat komentář