Vánoční jóganidra za doprovodu kytary se Zuzkou Chabrovou v pátek 22. prosince 2023 od 18 hod.

Před Vánoci načerpejte sílu a pobuďte chvilku sami se sebou. Za doprovodu kytary v rukou Vojtěcha Kováře uvolníme postupně celé tělo a s ním i roztěkanou mysl.

Jóga nidra nezahrnuje tělesné ásany, ale jedná se o hlubokou relaxaci. Relaxující leží v pohodlné pozici a naslouchá instrukcím, podle kterých postupně uvolňuje jednotlivé části těla. Relaxace ovlivňuje nejen tělo, ale zklidňuje a pročišťuje mysl. Během tzv. jógového spánku se dostanete do roviny mezi bděním a spánkem. V tento moment si váš nervový systém dokáže nejvíce odpočinout.

Sejdeme se téměř před Ježíškem. Tedy v době, kdy zklidnění a uzemnění velmi potřebujeme.

22.12.2023 v 18 hodin.

Cena 250,-.

V Relaxačním centru AMIDA, Pivovarská 9/38.

Přihlásit se můžete na e-mailu tarujoga@gmail.com.